POLNET 

taal, advies & organisatie


Beëdigd Tolk / Vertaler Nederlands-Pools & Pools-Nederlands


In 1990 heb ik mijn eenmanszaak POLNET, taal, advies & organisatie opgericht. Sindsdien houd ik mij volledig bezig met (niet-)beëdigde vertalingen Nederlands-Pools en Pools-Nederlands. Daarnaast ben ik ook een beëdigd tolk, ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) onder nummer 370.

Alle aan mij toevertrouwde opdrachten voer ik persoonlijk uit. Elk document is voor mij even belangrijk, ongeacht de aard en omvang, want het belang van de klant staat voor mij centraal. Daarom besteed ik veel aandacht aan de kwaliteit van mijn werk, zowel inhoudelijk als grafisch.

Een opdrachtgever kan van een tolk/vertaler een behoorlijke algemene kennis verlangen. Bij zeer specialistische teksten stel ik echter samenwerking met branchedeskundigen bijzonder op prijs. 


Elke vertaal- en tolkdienst is werk op maat.


Małgorzata Maria Domińska