POLNET 

taal, advies & organisatie

Privacyverklaring


Als beëdigd tolk en vertaler ben ik verplicht om mij aan het beroepsgeheim te houden. 

Dat betekent dat ik zwijg over alle feiten en persoonsgebonden informatie verkregen bij het uitoefenen van mijn beroep.

Informatie verstrekt door de opdrachtgever zoals bijvoorbeeld naam, woonadres, telefoonnummer of e-mailadres gebruik ik uitsluitend voor het contact met de klant gedurende de realisatie van de opdracht en het opstellen van mijn factuur.

Geen enkele informatie wordt noch aan derden doorgegeven noch verkocht of voor commerciële doeleinden verwerkt. Deze gegevens worden ook nooit door mij gebruikt om bijvoorbeeld nieuwsbrieven of andere reclamematerialen/aanbiedingen te versturen.

Ik bewaar persoonlijk gegevens van de klanten tot het moment van de betaling van de door mijn opgestelde factuur. Vervolgens worden ze gedurende een periode van 7 jaar beveiligd gearchiveerd conform de fiscale vereisten betreffende mijn administratie. Na het verstrijken van deze wettelijk termijn worden de gegevens vernietigd.

Als eenmanszaak werk ik alleen hetgeen betekent dat niemand anders toegang heeft tot mijn computer, netwerkschijven of enkele papieren dossiers. Nooit en te nimmer werk ik online in de cloud. Bestanden op mijn computer en netwerk worden beschermd door professionele beveiligingssoftware. Papieren documenten liggen opgeslagen in een afgesloten ruimte.